Ring oss!

Ring oss!

Går du i starta eget-tankar? Våra nystartsrådgivare finns här för diskussion och rådgivning, dygnet runt.

0774-40 00 35

Banklån

I vilket skede är det vanligast med lån från banken, för ditt företag? Och vilka olika typer av företagslån finns det att få? Här är en snabb överblick.

Aktuellt med banklån

I vilket skede kan jag få lån från banken? 
– SEB har som ambition att finansiera företag i alla faser, från nystart till expansion. Vid nystart behöver vi se en budget och en enkel affärsplan. Det är för att vi ska kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga och därmed avgöra om SEB kan erbjuda bankfinansiering, säger Johan Berg, Segmentsansvarig små- och medelstora företag.

– Som säkerhet tar vi i normalfallet ut en företagsinteckning, ibland kompletterat med en personlig borgen.

Olika typer av banklån

Här hittar du mer information om checkkredit och andra typer av finansieringsalternativ hos banken, för ditt företag:
Översikt över olika lånealternativ

Alternativ för unga företagare

Entreprenörslån för entreprenörer 18-35 år gamla. Det kan vara svårt att visa på resultat direkt med sitt företag, när allt är i sin linda. Samtidigt är det just då – särskilt som ung entreprenör – som vissa investeringar kan vara ovärderliga för att kunna dra igång. Därför finns ett särskilt lån för mindre summor för företagare mellan 18 och 35 år, som blir till en liten hjälp på traven. Du kan låna mellan 10 000 och 25 000 kronor, för att till exempel köpa den där datorn eller utrustningen som gör att din business kan starta.

Finansiering i olika faser

Finansieringskartan visar vilken typ av finansiering som brukar vara aktuell i olika skeden av företagets resa.

LÅN FRÅN BANKEN
I starten behöver banken se en budget och en enkel affärsplan, för att bedöma risken och återbetalningsförmågan. Det finns flera olika former av lån och villkoren varierar förstås. Se intervju ovan, med Johan Berg, Segmentsansvarig små- och medelstora företag, på SEB.

LÅN FRÅN ALMI
Ett Almi-lån kan jämföras med bostadslånets topplån. Räntan är högre än för ett banklån, eftersom långivaren tar en större risk. Mer om Almi och annat statligt stöd kan du läsa här.

ÄGARKAPITAL
Kapitaltillskott från ägarna kan mycket väl vara en av flera intäktskällor. Antingen via så kallat aktieägarlån eller ett rent tillskott till det egna kapitalet. Det sistnämnda betalas tillbaka via utdelningar medan ett aktieägarlån förräntas och ska amorteras av allteftersom det finns utrymme i kassaflödet.

RISKKAPITAL
Kapital från investerare utanför tidigare ägarkrets och som kräver delägarskap. Ju högre risk investeraren tar desto större andel i företaget vill han eller hon ha som betalning. Via Riskkapitalföreningen hittar du ett flertal riskkapitalbolag listade bland annat utifrån branscher. Mer om riskkapital och affärsänglar kan du läsa här.

Entreprenörsröster om finansiering och tillväxt

Här kan du höra olika entreprenörer berätta om sin finansiering och tillväxt. Alltifrån exempelvis vilken typ av lån de fått hjälp med och hur det fungerar i deras verksamheter, till hur de förberett sig inför bankmötet: