Alla företag är bokföringsskyldiga. I ett mindre företag kan man klara det själv men man kan också anlita hjälp. Det finns för- och nackdelar oavsett alternativ. En fördel med att bokföra själv är att du har koll på företagets ekonomi, en nackdel kan vara att det tar tid och känns komplicerat.

De allra flesta som startar företag har en affärsidé som de brinner för och vill förverkliga. Bokföring är det nog betydligt färre som drömmer om, men den som driver verksamhet är enligt lag bokföringsskyldig, det gäller oberoende av företagsform och verksamhetens storlek.

Vilka fördelar finns det med att sköta bokföringen själv?

– Om du sköter din egen bokföring har du med automatik full koll på pengarna och en god överblick på företagets ekonomi. Du vet precis hur månadens resultat blev och kan jämföra med föregående månad eller år. Det gör att du snabbt kan fatta beslut baserat på aktuella siffror, säger Johan Berg, Segmentsansvarig små- och medelstora företag.

Är det väldigt komplicerat?

– I ett mindre företag behöver det varken vara komplicerat eller ta så mycket tid. Med tydliga rutiner och tillgång till ett webbaserat bokföringsprogram är det enkelt att klara av den arbetsinsatsen. Det är dock inte tillåtet att använda ett helt vanligt kalkylprogram som exempelvis Excel, utan du måste använda ett bokföringsprogram som är utformat efter bokföringslagen.

Finns det några nackdelar med att sköta bokföringen själv?

– Det kan kännas motigt att lägga tid på det mitt i det övriga arbetet i företaget, men med rätt verktyg och support brukar det vara överkomligt. Det kräver en viss form av disciplin och ordning. Bokföring är inte något man gör om man hinner eller som man skjuter fram till nästa månad. Du måste sköta den löpande.

Sammantaget kan bokföring ibland upplevas som en utmaning i början, naturligtvis beroende på hur komplex din verksamhet är och hur mycket verifikationer det rör sig om, men ett bokföringsprogram underlättar ditt arbete betydligt. I vissa fall känns det tryggare och skönare att ta hjälp av en redovisningskonsult. Men kom ihåg att det ändå är du som företagare som är ansvarig för att bokföringen sköts på rätt sätt och att allt underlag måste sparas i sju år.

Automatiserad bokföring med e-bokföring

Numera kan också stora delar av bokföringsarbetet automatiseras, för att göra det hela enklare. Händelserna på ditt företagskonto hämtas då automatiskt över till bokföringsprogrammet. Det finns flera olika lösningar på marknaden till exempel Speedledger, Visma och Fortnox.